Yrityksen markkinointikanavat – Missä minun kannattaa näkyä?

Picture of Lauri Puurula
Lauri Puurula
Ihminen yrittää päättää tietokoneen ääressä parhaat yrityksen markkinointikanavat

Markkinointi määritellään wikipediassa seuraavasti ”Markkinointi tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys tai muu organisaatio pyrkii edistämään tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä”. Yrityksen markkinointikanavat voidaan ajatella fyysisinä tai digitaalisina paikkoina, joissa näitä toimenpiteitä tehdään.

Nykyään markkinoinnin painopiste on siirtynyt digitaaliseksi, jolloin perinteisten markkinointitoimenpiteiden, kuten flaijerien, julisteiden, sanomalehtimainoksien sekä radio- ja tv-mainoksien suosio on laskenut. Siksi yritysten onkin yhä tärkeämpi näkyä digitaalisesti.

Digitaalisina markkinointikanavina voidaankin ajatella sosiaalisenmedian kanavia, hakukoneita, verkkosivuja ja sähköposteja. Kaikki nämä sisältävät vielä itsessään erilaisia kanavia ja tapoja tehdä markkinointia, mutta näitä neljää voidaan ajatella niin sanottuina ”pääkategorioina”.

Mitkä ovat tärkeimmät yrityksen markkinointikanavat?

Tärkeimmät markkinointikanavat ovat nykyään digitaalisia. Tähän artikkeliin valitsin 4 käytetyintä digitaalista markkinointikanavaa, joten artikkelissa ei käsitellä markkinointikanavia, kuten podcasteja tai tms.

Tärkeimmät digitaaliset yrityksen markkinointikanavat visualisoituna.

1. Sähköposti

Sähköposti on lähes pakollinen kaikille yrityksille, riippumatta siitä millaista liiketoimintaa teet. Kaikilla yrityksillä on sähköposti ja sähköpostin avulla voit olla suoraa yhteydessä asiakkaisiisi ja pystyt viestimään tietoa itsestäsi ja yrityksestäsi muille. Tämän takia sähköposti on oiva väline suoramarkkinointiin ja sähköpostimarkkinointikampanjoiden tuottamiseen. Sähköposti on myös oiva tapa tehdä jälkimarkkinointia.

2. Verkkosivut

Verkkosivut toimivat lähtökohtana digitaalisessa markkinoinnissa. Monilla muilla digitaalisen markkinoinnin keinoilla nimenomaan houkutellaan kävijöitä verkkosivuille. Yleensä verkkosivuilla konvertoidaan kiinnostuneet asiakkaat eli ”liidit” konversioiksi eli maksaviksi asiakkaiksi. Verkkosivuihin liitettävillä analytiikkatyökaluilla voit myös mitata muiden digimarkkinointitoimenpiteittesi tehokkuutta.

3. Hakukoneet

Hakukoneet ovat kytköksissä verkkosivuihin. Hakukonemarkkinointi tarkoittaa hakukoneoptimointia ja -mainontaa. Hakukoneoptimoinnissa keskitytään tuottamaan niin laadukasta sisältöä, että se voittaa kaikki muut sivut hakutuloksissa ja löytyy ensimmäisenä hakutuloksista tiettyjen hakujen yhteyksissä. Hakukonemainonta tarkoittaa, että maksat näkyvyydestä hakukoneessa ja muilla verkkosivuilla, jotka näyttävät mainoksia sivuillaan. Hakukonemarkkinointia sanotaan yhdeksi tehokkaimmista markkinointikeinoista, koska se kohdentuu jo kiinnostuneille ihmisille. (Käy katsomassa hakukoneoptimoinnin tuloksia asiakastarinastamme!)

4. Sosiaalisenmediankanavat

Sosiaalisenmedian kanavissa tavoitat eniten yleisöä nopeimmin. Somekäyttäjien määrä kasvaa, joka päivä ja todella monet, etenkin nuoret tekevät ostopäätöksiään somessa näkemiensä sisältöjen perusteella. Sosiaalisenmedian kanavia on kuitenkin useita erilaisia ja tehokkaan strategian luomiseksi on tutustuttava eri kanaviin, niiden käyttäjiin ja sisältöön, jota kussakin kanavassa kulutetaan.

Miten valita sopivat yrityksen markkinointikanavat?

Yrityksen markkinointikanavia valitessa on tärkeä miettiä, mikä on olennaista liiketoiminnallesi. On kuitenkin tärkeä ymmärtää, että tehokas markkinointi ei perustu yhden kanavan varaan vaan usean summaan.

Yhden markkinointikanavan ja usean ero asiakkaiden määrään nähden.

Kanavien olennaisuutta miettiessä kannattaa ajatella ensiksi omaa liiketoimintaa ja miten asiakkaat yleisesti etsivät apua ongelmaansa, jota ratkaiset. Esimerkiksi pizzerian ei ehkä kannata tehdä sähköpostimarkkinointikampanjaa vaan ennemmin varmistaa näkyvyys Googlen-karttapalvelussa. Mutta taas vakuutusyhtiö voi lähestyä asiakkaita kertomalla uudesta tarjouksestaan sähköpostimarkkinointikampanjaa hyödyntämällä.

Joskus yrityksen markkinointikanavat toimivat myös referenssinä. Esimerkiksi jos yritys tarjoaa sisällöntuotantoa sosiaalisenmediankanaviin, mutta heillä ei ole ollenkaan omia sosiaalisenmedian kanavia kärsii yrityksen luotettavuus ja ammattitaito. Markkinointikanavia pitää siis ajatella myös isompana kokonaisuutena, kuin vain ”missä meidän pitää olla saadaksemme kauppaa”.

Joskus yritykset käyttävät myös hakukoneissa näkymistä ja verkkosivuja vain oman ammattitaidon ulospäin viestimisessä, esimerkiksi kirjoittamalla laadukasta ja relevanttia sisältöä nettisivuilleen, joka vahvistaa heidän asiantuntijuuttaan. Tällöin asiakas oppii luottamaan yritykseen ja varmistuu yrityksen työntekijöiden ammattitaidosta.

Miten itse valitsisin yrityksen markkinointikanavat ja lähtisin tuottamaan sisältöä niihin?

Itse suosittelisin valitsemaan usean eri markkinointikanavan. Lähtisin valitsemaan näitä ensinnä ajattelemalla, missä kohderyhmäni, jolle tarjoan palvelua liikkuu, miten kohderyhmäni kuluttaa sisältöjä, miten kohderyhmäni etsii ratkaisuja ongelmiinsa sekä mitkä tekijät vaikuttavat eniten kohderyhmäni päätöksen tekoon.

Kun osaan vastata näihin kysymyksiin minun on helppo määrittää kanavat, joihin tuotan sisältöä sekä minkä tyylistä sisältöä. Sitten päätän jokaiselle kanavalle päätarkoitukset ja tavoitteet, joiden pohjalta lähtisin laatimaan sisältöä.

Sisällöissä ottaisin huomioon alallani vallitsevat trendit ja kohderyhmäni suosiman sisällön. Tuottaisin valitsemassani kanavissa pääsääntöisesti ajankohtaisia sisältöjä, jotka palvelevat omaa kohderyhmääni ja tuottavat heille arvoa. Olisin myös valitsemissani kanavissa aktiivinen, viestittelisin asiakkaille ja kannustaisin heitä interaktiivisuuteen, jolloin asiakas kokisi olevansa vuorovaikutuksessa kanssani.

Strategian ideana on luoda kohderyhmälleni niin paljon arvoa, että he tuntevat minut ja asettavat minut asiantuntijan rooliin omissa silmissään, jolloin luottamus välillemme on syntynyt. Luottamuksen synnyttyä voin ohjata heidät myyntiputkessani eteenpäin.

Kiitos

Kiitos kun luit tämän artikkelin, jos haluat tietää miten verkkosivut ja hakukoneet voi ottaa haltuun markkinointikanavana, varaa maksuton 30 min kartoitustapaaminen, konsultointi sivultamme.

Tällä sivulla

Ota yhteyttä

Kysy mitä vaan.

ILMAINEN

Näkyvyysanalyysi

1. Verkkosivun näkyvyys Googlessa
2. Hakusanakartoitus
3. Korjausehdotuksia ja tarjous