+358 44 010 3399

Yksityisyys ja evästeet

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle sivustoa käytettäessä. Evästeistä ei ole laitteelle haittaa. Evästeitä käytetään verkkosivuilla mm. tiedon tekniseen välittämiseen ja palvelun käytön helpottamiseksi.

SEOverstas.fi käyttää evästeitä tilastojen luomiseksi, jotta palvelua voidaan kehittää. Esimerkiksi evästeiden kautta samme tiedon sivuston kävijämäärästä sekä laitteesta (puhelin, tabletti tai tietokone), jolla sivustoa käytetään. Tilastoista ei voi yksilöidä yksittäistä käyttäjää, vaan tiedot tallennetaan anonyymisti.

Käyttäjä voi hyväksyä, valita hyväksyttävät tai kieltäytyä evästeistä. On huomioitava, että evästeiden poistaminen käytöstä voi estää osaa sivuston toiminnallisuudesta tai palveluista toimimasta.

Voit lukea lisää evästeistä esimerkiksi: viestintäviraston verkkosivustolta.

Lisätietoa Googlen evästeiden käytöstä: www.google.fi/policies/privacy/partners/

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on SEOverstas Oy:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 31.1.2024. Viimeisin muutos 28.3.2024.

1. Rekisterinpitäjä

SEOverstas Oy

Minna Canthin katu 18

40100 Jyväskylä

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Onni Keiskoski

[email protected]

+358 44 010 3399

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteiden ylläpito.

5. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yritysyhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkosivuston osoitteet, tunnukset (jos asiakassuhde edellyttää tunnuksien jakamista), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, yrityksen/organisaation verkkosivujen analytiikka.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde kestää. Vuoden kuluttua asiakassuhteen päättymisestä henkilötiedot hävitetään ja muut tiedot anonymisoidaan.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tau ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

ILMAINEN

Näkyvyysanalyysi

1. Verkkosivun näkyvyys Googlessa
2. Hakusanakartoitus
3. Korjausehdotuksia ja tarjous