Miten valitsen oikeat avainsanat verkkosivun hakukoneoptimointiin?

Picture of Onni Keiskoski
Onni Keiskoski
Suurennuslasi avainsanat -tekstin päällä.

Onnistuneen hakukoneoptimoinnin keskiössä ovat oikeat avainsanat. Ne määrittävät, milloin ja kenelle verkkosivu näkyy hakutuloksissa.

Mikä on avainsana?

Avainsana (tai hakusana) on yksittäinen sana tai pidempi lause, jolla tietoa, palvelua ja tuotteita etsitään verkosta.

Hakukoneet antavat hakutuloksia haetun avainsanan perusteella ja pyrkivät tarjoamaan parhaan tuloksen ensimmäisenä kyseiselle avainsanalle.

Hakukoneoptimoinnin yhtenä tavoitteena on löytää nämä oman verkkosivun kannalta oleelliset avainsanat ja luoda laadukasta sisältöä tarjoamaan osuva vastaus halutulle avainsanalle. Tällä pyritään vaikuttamaan oman verkkosivun sijoittumiseen hakutuloksissa.

Avainsanojen määritelmiä

Pääavainsana

Pääavainsana on sana tai fraasi, jolla yksittäinen verkkosivuston sivu halutaan löytyvän hakukoneesta.

Pääavainsana tässä artikkelissa on ”avainsanat”.

Toissijainen avainsana

Toissijaiset avainsanat tarkentavat ja tukevat pääavainsanalla luotuja sisältöjä. Ne auttavat sijoittumaan pääavainsanan lisäksi myös muissa aiheeseen liittyvissä hakutuloksissa.

Toissijaisia avainsanoja tässä artikkelissa ovat esimerkiksi ”toissijainen avainsana”, ”hakusana” ja ”avainsanatutkimus”.

Pitkän hännän avainsanat

Pitkän hännän avainsanat ovat tarkempia ja vähemmän kilpailtuja hakufraaseja. Ne muodostuvat useammista sanoista. Ne voivat olla kysymyksiä tai esimerkiksi tarkemmin kuvailtuja asioita.

Pitkän hännän avainsanoja voivat olla esimerkiksi “miten valitsen oikeat avainsanat”, “mikä on avainsana” tai “oikeat avainsanat”.

Brändiavainsanat

Brändiavainsanat ovat sanoja, jotka sisältävät sivuston tai yrityksen nimen tai tunnusmerkin.

Matkailualan yrityksen verkkosivulla, brändiavainsanoja voivat olla esimerkiksi “Matkatoimisto X”, “pakettimatkat X”, ja “matkavakuutus X”.

Miten löydät oikeat avainsanat?

Oikeat avainsanat ovat niitä, joilla verkkosivu löytyy oikeille ihmisille hakukoneissa.

Oikeiden avainsanojen löytämiseen tarvitaan työkaluja. Ilman niitä avainsanojen keksiminen on työlästä ja tulokset voivat olla heikkoja.

Oikeiden hakusanojen valitsemiseksi on hyvä tehdä hakusanatutkimus, jossa selvitetään, mitä sanoja käyttäjät hakevat, kuinka usein niitä käytetään, kuinka paljon kilpailua niistä on ja kuinka hyvin ne sopivat sivuston sisältöön.

Avainsanoja voi tutkia monilla erilaisilla työkaluilla, kuten Google Keyword Planner, Bing Keyword Research Tool, Moz Keyword Explorer, ja SEMrush Keyword Magic Tool.

Esimerkki avainsanatutkimuksesta, josta näkyy avainsana, vaikeusaste, hakuvolyymi ja trendikäyrä.

Työkalut auttavat löytämään relevantteja hakusanoja, arvioimaan niiden hakuvolyymia, vaikeusastetta ja klikkausprosenttia. Lisäksi useissa työkaluissa on mahdollisuus vertailla avainsanoja kilpaileviin verkkosivuihin.

Avainsanatutkimuksen tuloksena on lista potentiaalisia hakusanoja, joita voidaan käyttää hakukoneoptimointiin. Voit käydä lukemassa blogistamme tarkemmat ohjeet avainsanatutkimuksen tekoon.

Miten avainsanoja käytetään?

Kun oikeat avainsanat ovat löytyneet, täytyy niitä vielä osata käyttää.

Avainsanojen käyttäminen on niiden sisällyttämistä sivuston sisältöihin siten, että hakukoneet ymmärtävät, mistä sivusto kertoo.

Avainsanoja sijoitetaan sisällöissä seuraaviin kohtiin.

1. Otsikot

Jokaisella sivulla tulisi olla yksi ja vain yksi otsikko, joka on merkitty HTML-koodissa <h1>-elementtinä. Otsikon tulisi sisältää pääavainsanan ja kertoa selkeästi, mistä sivu kertoo.

Jos sivu käsittelee matkaa Italiaan, otsikko voisi olla esimerkiksi “Matka Italiaan: vinkit, reitit, ja nähtävyydet”.

2. Väliotsikot

Jokainen sivun osio tulisi erottaa väliotsikolla, joka on merkitty HTML-koodissa <h2>-<h6>-elementeillä. Väliotsikot tulisi sisältää pitkän hännän avainsanoja ja kertoa, mistä osio kertoo.

Jos sivu käsittelee matkaa Italiaan, väliotsikot voivat olla esimerkiksi “Miksi matkustaa Italiaan?”, “Mitä tehdä Italiassa?” ja “Miten säästää rahaa Italiassa?”.

3. Sisältö

Sivun tekstisisältö tulisi olla laadukasta, informatiivista ja kiinnostavaa, jotta se tuottaisi arvoa lukijalle (tämä edesauttaa sivun sijoittumista hakukoneissa).

Sisällön tulisi sisältää avainsanoja luontevasti ja monipuolisesti. Avainsanojen tiheys eli esiintymiskerrat suhteessa tekstiin tulisi olla noin 1-3 %, mutta tärkeintä on pyrkiä kirjoittamaan luonnollisesti.

Hakukoneet voivat merkitä avainsanojen liikakäytön spam-sisällöksi.

4. Metatiedot

Metatiedot ovat sivun teknisiä tietoja, jotka eivät näy käyttäjälle, mutta hakukoneille. Metatiedot tulisi sisältää hakusanoja ja kertoa, mistä sivu kertoo. Tärkeimmät metatiedot ovat title ja description. Title on sivun nimi, joka näkyy hakutuloksissa ja selaimen välilehdessä.

Description on sivun kuvaus, joka näkyy hakutuloksissa. Esimerkiksi, jos sivu käsittelee matkaa Italiaan, title voisi olla “Matka Italiaan: vinkit, reitit, ja nähtävyydet | Matkablogi Y” ja description voisi olla “Haluatko matkustaa Italiaan? Lue Matkablogi Y:n parhaat vinkit, reitit, ja nähtävyydet, jotka tekevät matkastasi unohtumattoman.”.

Miksi hakusanatutkimus on tärkeä?

Oikeiden sanojen valinta ja käyttäminen on olennainen osa hakukoneoptimointia. Avainsanojen avulla voidaan parantaa sivuston näkyvyyttä hakukoneissa ja houkutella enemmän kävijöitä sivustolle.

Hakusanojen valitsemiseksi on hyvä tehdä hakusanatutkimus, jossa tutkitaan, mitä hakusanoja käyttäjät käyttävät, kuinka usein niitä käytetään, kuinka paljon kilpailua niistä on, ja kuinka hyvin ne sopivat sivuston sisältöön. Oikein tehty hakusanatutkimus voi lisätä uusien vierailijoiden määrää huomattavasti.

Kuvakaappaus Google Analyticsistä. Tuloksia sivustovierailuista.

Hakusanoja on hyvä sisällyttää sivuston otsikoihin, väliotsikoihin, sisältöön, ja metatietoihin niin, että hakukoneet ja käyttäjät ymmärtävät, mistä sivusto kertoo. Oikeiden sanojen valinnassa ja käyttämisessä kannattaa hyödyntää erilaisia työkaluja ja menetelmiä.

Hyvin tehty hakukoneoptimointi johtaa aina parempiin tuloksiin. Onnistuminen on useasti kiinni kärsivällisyydestä ja huolellista suunnittelusta. Jos haluat tietää lisää aiheesta, käy tutustumassa meidän blogeihin.

Tällä sivulla

Ota yhteyttä

Kysy mitä vaan.

ILMAINEN

Näkyvyysanalyysi

1. Verkkosivun näkyvyys Googlessa
2. Hakusanakartoitus
3. Korjausehdotuksia ja tarjous